Historie

Het fundament voor Janssen Jobs werd gelegd in januari 2005 toen Roland Janssen zich onder de naam ‘Janssen transport & grondverzet’ inschreef bij de Kamer van Koophandel. Hij zette hiermee een succesvolle eerste stap want steeds meer bedrijven huurden Roland in waarna hij een uitzendbureau begon dat in september 2006 officieel werd geregistreerd. In de jaren hierna groeide zijn onderneming. In 2009 werd de eenmanszaak omgezet in de Janssen uitzend- en handelsonderneming bv. Om de handelsonderneming gestalte te geven werd er voor de verhuur onder meer een minigraver aangeschaft (zie verhuur).


In steeds meer CAO’s werd opgenomen dat bedrijven alleen maar mogen inhuren bij gecertificeerde bureaus, tijd dus voor verandering
In mei 2015 kreeg Peter Wolters, die met acht jaar ervaring in de uitzend wereld zijn sporen had verdiend, de leiding over het operationele gedeelte van het uitzendbureau. De naam werd gewijzigd, een nieuw logo en een eigen website: Janssen Jobs was een feit.
Medio 2015 werden onze inspanningen gehonoreerd met het behalen van de NEN 4400-1 norm en de hiermee samenhangende registratie bij de Stichting Normering Arbeid. De halfjaarlijkse audits werden in 2019 omgezet naar jaarlijkse audits omdat er twee achtereenvolgende jaren geen afwijkingen werden geconstateerd.
In 2016 behaalde we het VCU certificaat (Veiligheid, Gezondheid en Milieu Certificaat Uitzendbureau's), daarnaast werden we erkend leerbedrijf voor opleiding tot minigraver machinist.